Hledání

(21) Stránky » majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehočvacích komor a to na území aglomerace ...

(22) Stránky » organizační struktura

Ředitel: Je jmenován jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod společnosti a vykonává funkci statutárního orgánu vůči ostatním zaměstnancům společnosti.     Technický náměstek: Zastupuje v době nepřítomnosti ředitele společnosti.

(23) Stránky » orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: Valná hromada   Jednatelé společnosti Ing. Štěpán Pavlík - Město Tábor Mgr., Ing. Martin Doležal - Město Sezimovo Ústí Ing. Jiří Šimánek - Město Planá nad Lužnicí   Dozorčí rada Martin ...

(24) Stránky » Podrobné kontakty

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.Kosova 2894390 02 Tábor IČ: 260 69 539DIČ: CZ26069539e-mail: vstab@vstab.cztelefon: 381 257 669DS: y5ua4z2Bankovní spojení: 6820472/0800   Ředitel Ing. Lubor Tomanec 387 761 560 tomanec@vstab.

(25) Stránky » porovnání položek cen pro vodné a stočné

V přílohách ke stažení jsou uveřejněna porovnání položek cen pro vodné a stočné.   Přílohy ke stažení:

(26) Stránky » porovnání s jinými městy

  ceny vody v některých městech v roce 2020 v Kč v jednosložkové formě město vodné stočné celkem bez DPH celkem včetně DPH 10 % Tábor 46,76 46,21 92,97 102,27 Písek 46,13 34,12 80,25 88,28 Č.

(27) Stránky » přípojky a legislativa

Vodovodní přípojku tvoří úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. SKLÁDÁ SE Z napojení na vodovodní řad potrubí před vodoměrem vodoměrné sestavy domovního rozvodu VODOVODNÍ ŘAD Je přiváděcí potrubí pro veřejnou potřebu a je určeno ...

(28) Stránky » provozovatelská smlouva

Provozovatelská smlouva ke stažení:

(29) Stránky » rozbory vody

Provozovatel ČEVAK a.s. v rámci monitoringu předkládá vlastníkovi VST s.r.o. rozbory pitné vody, které dle provozní smlouvy provádí. Rozbory pitné vody předané v rámci poslední čtvrtletní zprávy jsou uveřejněny zde:

(30) Stránky » společníci a společenská smlouva

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na dobu neurčitou. Předmětem její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zprostředkování ...
...1 , 2 , 3 , 4...