Rekonstrukce kanalizace, Sezimovo Ústí, ulice Dr. E. Beneše – etapa 2. a 3.

Uzavření Cesty mládeže a dopravní omezení na silnici E 55 si vyžádá další etapa rekonstrukce kanalizace ve městě Sezimovo Ústí. Ta bude pokračovat pracemi na významném kanalizačním sběrači, který odvádí téměř veškeré odpadní vody ze Sezimova Ústí II.

Stavba bude navazovat na konec I. etapy, tj. v kanalizační šachtě v blízkosti schodů k nadchodu přes E 55, bude křížit krajskou komunikaci otevřeným překopem, dále bude pokračovat Cestou mládeže až k trati, odkud dále povede taktéž v cestě mezi tratí a zahradní osadou, a bude končit cca v půlce této cesty. V rámci stavby bude provedena celoplošná obnova této komunikace, včetně podkladní vrstvy. Překop krajské komunikace by měl být prováděn na poloviny, se zachování průjezdnosti vždy jednoho jízdního pruhu se semafory. Cesta mládeže a cesta podél zahrádek by měla být po dobu stavby uzavřena.

Předání staveniště a zahájení stavebních prací proběhlo 17. června 2024. Stavba by měla být dokončena do šesti měsíců od zahájení stavebních prací.

Investorem díla je Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., zhotovitelem společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s celkovou cenou díla 11 944 737, 83 Kč bez DPH.

Město Sezimovo Ústí využije této akce k opravě lávky přes E55, která dostane nový povrch, a k instalaci modernějšího veřejného osvětlení podél Cesty mládeže.

Tímto si dovolujeme požádat nejen obyvatele této lokality o trpělivost a pochopení s dočasným omezením a nekomfortem, který realizace stavby s sebou nese. Věříme však, že vše bude vyváženo novou komunikací a novou technickou infrastrukturou, odváděním odpadních vod z celého povodí Sezimova Ústí II.

PDFSituace stavby (PDF, 2,1 MB)

Zpět