organizační struktura

Ředitel:

Je jmenován jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod společnosti a vykonává funkci statutárního orgánu vůči ostatním zaměstnancům společnosti.

 


 

Technický náměstek:

Zastupuje v době nepřítomnosti ředitele společnosti. Řídí proces investičních akcí od přípravy po realizaci. Řídí činnost techniků společnosti a kontrolu činnosti provozovatele a dodržování výkonových ukazatelů v koncesní smlouvě.

 


 

Technik:

Zajišťuje řízení projektů dotovaných ať už z EU nebo národních či místních samosprávných rozpočtů, přenáší rozhodnutí VST smětem ke zhotoviteli a správci stavby, zajišťuje kontrolní činnost provozovatele. Dále pracuje na zajištění rozhodnutí stavebních úřadů pro investiční akce, provádí technický dozor investora a úkony osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele a komunikuje s provozovatelem.

 


 

Účetní:

Vede účetnictví, mzdovou agendu a evidenci majetku společnosti. Vykonává sekretářské práce vztahující se k činnosti VST s.r.o.