Kvalita vody

Pro aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je centrálním zdrojem pitné vody Vodárenská soustava Jižní Čechy. Tvoří jí úpravna vody Plav, která odebírá vodu z řeky Malše, akumulovanou ve vodní nádrži Římov. Prostřednictvím rozsáhlé soustavy vodovodních řadů, vodojemů a čerpacích stanic jí dopravuje do převážné většiny obcí a měst Jihočeského kraje. Vlastníkem tohoto majetku je Jihočeský vodárenský svaz http://www.jvs.cz.

Z hlediska kvality se jedná o jeden z kvalitních povrchových zdrojů pitné vody v České republice. Úpravna vody Plav byla postavena v 80.letech minulého století, a za dobu své existence prošla několika významnými rekonstrukcemi a intenzifikací technologie. Problematická je však poměrně dlouhá doba, než upravená pitná voda doteče do vzdálenějších míst odběru, jako je tomu např. v případě Táborska. Doba dotoku činí vzhledem k velké dimenzi potrubí a pomalé rychlosti řádově 5-7 dnů. Voda se proto musí během své cesty ve vodojemech částečně doupravovat.