majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehčovacích komor a to na území aglomerace měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Základní přehled o majetku je uveden zde:

 

2020 2021 2022 2023
Hodnota majetku účetní 1 841 987 090 1 920 056 697 1 956 187 249 2 023 242 082
Hodnota majetku dle VÚME 4 268 221 758 4 271 734 842 4 287 452 600 4 290 275 268
VODOVOD
hodnota majetku účetní 317177165 363 354 498 383 430 586 398 250 150
Hodnota majetku dle VÚME 1 133 710 194 1 135 683 805 1 140 218 313 1 142 915 711
Délka vodovodní sítě km 218,0 218,4 219,2 220,0
Počet vodojemů ks 4 4 4 4
Počet čerpacích stanic vodovodu ks 3 3 3 3
Počet zdrojů vody ks 1 1 1 1
Počet úpraven vody ks 1 1 1 1
Počet napojených obyvatel ks 43 953 43 953 43 763 43 803
Počet vodovodních přípojek ks 8 184 8 221 8 313 8 347
Objem pitné vody vyrobené m3 24 067 25 223 22 472 25 207
Objem pitné vody převzaté m3 2 351 506 2 258 524 2 261 615 2 261 461
Objem pitné vody realizované m3 2 374 081 2 235 409 2 284 087 2 286 668
Objem pitné vody fakturované m3 2 090 256 2 133 127 2 126 653 2 114 483
Objem pitné vody nefakturované m3 218 273 206 445 157 434 172 185
Ztráty vody % 9,46 9,25 6,98 7,53
KANALIZACE
Hodnota majetku účetní 1 524 809 925 1 556 702 199 1 572 756 663 1 624 991 932
Hodnota majetku dle VÚME 2 324 629 052 3 136 051 037 3 147 234 287 3 147 359 557
Délka kanalizační sítě km 216,2 216,2 216,3 217,5
Počet čistíren odpadních vod ks 3 3 3 3
Počet čerpacích stanic kanalizace ks 17 17 17 17
Počet odlehčovacích komor ks 55 55 55 55
Počet napojených obyvatel ks 43 820 43 976 43 263 43 488
Počet kanalizačních přípojek ks 8 016 8 082 8 172 8 207
Objem odpadní vody vyčištěné m3 5 572 148 5 381 406 5 089 680 5 295 476
Objem odpadní vody fakturované m3 3 464 851 3 596 135 3 587 099 3 555 658
Objem balastních vod m3 2 042 346 1 911 344 1 502 581 1 739 818
Produkce odvodněného kalu t 8 522 6 794 7544 6 886
Produkce bioplynu m3 1 013 396 1 245 956 1330526 1 339 625