majetek

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. vlastní vodohospodářský majetek, jako jsou vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodojemy, zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod, čeprací stanice kanalizace a odlehčovacích komor a to na území aglomerace měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Základní přehled o majetku je uveden zde: