základní informace

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. je vlastníkem vodohospodářského majetku ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí včetně příměstských částí. Společnost svým působením navazuje na činnost Vodárenské společnosti Táborsko sdružení právnických osob, fungující od roku 1997. Hlavním cílem je obhospodařování a spravování vodohospodářské infrastruktury na území měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Hlavní příjem společnosti tvoří nájemné, které vyplácí provozovatel vodohospodářského majetku jejímu vlastníkovi. Roční nájemné činí v roce 2024 téměř 131 mil. Kč. Z těchto příjmů zajišťuje VST s.r.o. provoz společnosti a financování vodohospodářské infrastruktury ať už se jedná o větší rekonstrukce (obnovu) či nové investice.

Činnost společnosti je zaměřena na efektivní správu vodohospodářského majetku, zejména na přípravu investičních akcí financovaných z nájemného od provozovatele, dále společnost kontroluje činnost provozovatele a v neposlední řadě směřuje úsilí společnosti k získání finančních prostředků prostřednictvím dotačních titulů ať už v rámci ČR, nebo EU.