Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

V Sezimově Ústí v ulici Pod Vrbou bude v červnu zahájena rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek a to od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s Tř. 9 května.

Investiční akce bude zahájena předáním staveniště dne 30. 5. 2022 a práce započnou počátkem června (nejspíše od. 6. 6. 2022) a to připojením kanalizačních šachet v Okružní ulici v prostoru křižovatky ul. Švermova a dále za křižovatku ul. Pod Vrbou. Zároveň se provede napojení na místní vodovodní řad s přesahem do rekonstruované ulice + první přepojení přípojek.

Rekonstrukce bude prováděna na několik etap. První etapa bude od ulice Okružní po šikmý chodník a zároveň slepá cesta od Okružní po studni. Práce na tomto úseku by měly probíhat cca do vánoc 2022. Další etapy budou následovat dle zimního počasí co nejdříve v roce 2023. Stavba by měla být ukončena v červnu 2023.

Objízdné trasy budou vedeny dle odsouhlaseného DIO, které připojíme po jeho povolení.

Projekt na rekonstrukci vypracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČ: 26475081, Ing. Dagmar Kubová Ph.D.

Zhotovitel byl vybrán v podlimitním výběrovým řízením a je jím firma DAICH spol. s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor, IČO 42407559

Cena za dílo bude 27 331 579,28 Kč bez DPH.

Současně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace bude zajišťována městem Sezimovo Ústí oprava silnice a chodníků včetně parkovacího pruhu a veřejného osvětlení.

Investiční akce bude prováděna dle Společného povolení, č.j. METAB 72775/2021/0ZP/JJah, vydaného 22.12.2021 s právní mocí 8.2.2022.

Rekonstrukce obsahuje:

-          SO 01 Rekonstrukce kanalizace

-          SO 02 Přeložka vodovodu

-          SO 03 Přeložka veřejného osvětlení

-          SO 04 Rekonstrukce komunikace a chodníků

 

SO 01 REKONSTRUKCE KANALIZACE materiál PP SN10

-  Délka projektované hlavní gravitační kanalizační stoky DN 400 - 303,94 m

-  Délka projektované hlavní gravitační kanalizační stoky DN 300 - 72,12 m

-  Délka projektovaných vedlejších gravitačních kanalizačních stok DN 250 - 276,75 m

-  Délka projektovaných vedlejších gravitačních kanalizačních stok DN 300 - 81,90 m

-  Počet přípojek - 48 ks

-  Počet šachet - 32 ks

 

SO 02 Přeložka vodovodu materiál HD PE 100RC SDR11

-  Délka projektovaného vodovodního řadu DN 110 - 389,20 m

-  Délka projektovaných vodovodních řadů DN 90 - 376,05 m

-  Počet přípojek - 46 ks

 

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

PDFKatastrální situace (PDF, 2,6 MB)
PDFDopravně inženýrské opatření (PDF, 1,3 MB)
PDFInformace pro občany - dopis (PDF, 215 kB)

Zpět