Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu

Šafařikovu ulici v Sezimově Ústí čeká její celková rekonstrukce. V rámci stavby zde bude provedena rekonstrukce vodovodu včetně odboček, komunikace, veřejného osvětlení, dostavba dešťové kanalizace včetně odboček a oprava kanalizačních odboček. V rámci stavby dojde i ke zrušení čási původní jednotné kanalizace.

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) a město Sezimovo Ústí se tuto akci rozhodli realizovat jako společnou investici formou sdružení zadavatelů a navazují tak na osvědčený a koordovaný způsob zhodnocování a údržby svého majetku, jako v ulici Tábroská, nebo Prokopa Holého. V rámci výběrového řízení byla sdružením zadavatelů vybrána firma HES stavební s.r.o. za celkovou cenu díla 15 234 tis. Kč bez DPH. Předpokládaná cena díla dle ceníku ÚRS byla ve výši 19 711 tis. Kč bez DPH. Celková cena je rozdělena mezi jednotlivé objednatele následovně:

město Sezimovo Ústí  9 967 tis. Kč bez DPH
VST  5 267 tis. Kč bez DPH

Předání staveniště proběhlo 18. 3. 2021 a termín provádění díla je v délce 7 měsíců.

VST bude investorem rekonstrukce vodovodního řadu včetně odboček, opravy kanalizačních odboček a zrušení části původní jednotné kanalizace, která byla v dolní části ulice zdvojena. Tyto práce budou realizovány na základě projektové dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář AQUA PROCON s.r.o., divize Praha a pod dohledem technického dozoru, který vykonává společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s..

Níže uvádíme základní technické parametry:

Vodovodní řady celkem - 435,59m
z toho:
PE 100 SDR 11 DN 160 - 435,59m

Vodovodní a kanalizační odbočky celkem - 70 ks / 350,30m
z toho:
KANALIZAČNÍ ODBOČKY PVC DN 150/200 - 35 ks / 180,4m
VODOVODNÍ ODBOČKY PE De 32/40 - 35 ks / 169,90m

Rušení stávající kanalizace - 30m
z toho:
BE DN 300 - 30m

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se omlouváme občanům za omezení a děkujeme za pochopení.

PDFSituace 1.část (PDF, 1,8 MB)
PDFSituace 2.část (PDF, 1,8 MB)
PDFInformace občanům - přípojky (PDF, 101 kB)

Zpět