Aktuálně

Oprava v Nedbalově ulici skončila

V minulých dnech byla položením finálního asfaltového povrchu ukončena oprava vodovodu a kanalizace v Nedbalově ulici v Táboře. Tato stavba nese zároveň příslib do budoucna, že v době prudkých přívalových ...

Do provozu jde nová kalová odstředivka

V těchto dnech probíhají na areálové čistírně odpadních vod v Táboře Na Mělké technologické zkoušky nového zařízení. Jedná se o rotační odstředivku kalů, která odvodňuje čistírenské kaly před jejich dalším využitím.

Porovnání položek cen pro vodné a stočné za rok 2022

PDFPorovnání položek cen pro vodné a stočné za rok 2022 (PDF, 455 kB)

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace

Planá nad Lužnicí, Voborská ulice – zokruhování vodovodu a rekonstrukce kanalizace   V Plané nad Lužnicí v ulici Voborská bude Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

PDFSituace stavby Voborská (PDF, 218 kB)

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace

Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace V Plané nad Lužnicí v ulici Nad Hejtmanem se bude realizovat dostavba kanalizace pro zajištění odvedení splaškových vod pro místní přilehlé nemovitosti.

PDFCelková situace (PDF, 1,1 MB)

Rekonstrukce vodovodu Vaníčkova ulice Sezimovo Ústí

Rekonstrukce vodovodu v ulici Vaníčkova, Sezimovo Ústí 1   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. bude jako investor rekonstruovat ve Vaníčkově ulici v Sezimově Ústí 1 vodovodní řad.

/aktuality/2023/celkova-situace.pdf

Prodloužení kanalizace v Jordánské ulici, Tábor

Prodloužení kanalizace v Jordánské ulici Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. připravuje novou investiční akci. V Táboře, v ulici Jordánská bude provedena nová kanalizace DN 150.

PDFsituace-jordanska.pdf (PDF, 791 kB)

Tábor, Nedbalova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu a úpravy odtokových poměrů dešťové vody, související s rekonstrukcí kanalizace v Nedbalově ulici, se po pauze spojené s přelomem roku opět rozběhly.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Sezimově Ústí ulici Pod Vrbou se pravděpodobně zpozdí

Jak jsme informovali v květnu t.r., byly započaty práce na rozsáhlé rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně přípojek v Sezimově Ústí, ulici Pod Vrbou.

Oznámení cen pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

PDFOznámení cen pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1.1.2023 do 31. 12. 2023 (PDF, 178 kB)

...1 , 2 , 3 , 4...