Pokračují práce na stanici hygienizace kalů AČOV Tábor

Kalový bunkr obstál ve zkoušce vodotěsnosti

V týdnu od 6.5. do 10.5.2024 byla na AČOV Tábor dokončena stavební část kalového bunkru. Podzemní objekt bude sloužit pro uskladnění odvodněného kalu z ČOV Klokoty před jeho následným vysušením a pyrolýzou.

Betonový monolitický bunkr o rozměrech 8,0 x 4,0 x 2,5 m pojme přes 60 m3 kalu, který se bude pomocí dopravníků transportovat přímo do kalové sušárny.

48 hodin trvající zkouška vodotěsnosti potvrdila jeho absolutní nepropustnost. V další fázi bude vystrojen potřebnou technologií a vodotěsným poklopem s hydraulickým zvedacím systémem pro manipulaci s dovezeným kalem.

Zpět