Tábor, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu II. etapa

II. etapou bude po třech letech pokračovat rekonstrukce ulice Vožická v Táboře. Akce bude navazovat na realizovanou I. etapu v křižovatce ulic Vodňanského a Blanická a končit bude v ulici Vožická u č.p. 2865.

Jedná se o společnou investici města Tábora a Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. (VST). Veřejná zakázka byla zadávána sdružením těchto dvou zadavatelů, jako otevřená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce. Vítězem výběrového řízení byla vybrána firma DAICH, spol. s r.o., se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor, která v zadávacím řízení podala nehvýhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Jedná se o další osvědčený a efektivní postup dvou zadavatelů, kdy současně s rekonstrukcí inženýrských sítí dochází k celoplošné obnově komunikace.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Sweco a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16, Praha 4, a na základě které bylo vydáno společné povolení speciálním stavební úřadem v Táboře č.j. METAB 10633/2024/OŽP/JJah ze dne 23. 2. 2024 a které nabylo právní moci dne 5. 4. 2024.

Celková cena díla pro oba investory činí 17 000 000, 00 Kč bez DPH.

  • z toho část pro VST činí 15 318 590, 47 Kč bez DPH
  • z toho část pro město Tábor činí 1 681 409, 53 Kč bez DPH.

V rámci části, kterou investuje VST budou realizovány následující objekty:

SO 01 - kanalizace - celková délka 363,93m

potrubí PP min. SN 12 DN 600 v délce 344, 63m
potrubí PP min. SN 12 DN 300 v délce 5,8m
potrubí PP min. SN 12 DN 200 v délce 4,1m
potrubí PP min. SN 12 DN 400 v délce 5,8m
potrubí PP min. SN 12 DN 200 v délce 3,6m

SO 02 - kanalizační přípojky - celková délka 55,10m

SO 03 - vodovod - celková délka 344,10m

SO 04 - vodovodní přípojky - celková délka 79,40m

SO 05 - obnova povrchů

Předpokládaný termín předání staveniště je 5. 6. 2024 a zahájení stavebních prací 10. 6. 2024. Stavební práce by měly být dokončeny do 5. 1. 2025. Termíny jsou ovšem závislé na vývoji počasí a vydání rozhodnutí silničního správního úřadu.

Přechodné dopravní značení po dobu stavby je znázorněno v dopravně-inženýrském opatření, které je uveřejněno v tomto článku. Objízdná trasa MHD povede ulicemi Jesenského a Blanické, včetně náhradích zastávek v ulici Jesenského.

Tímto si dovolujeme požádat nejen obyvatele této lokality o trpělivost a pochopení s dočasným omezením a nekomfortem, který realizace stavby s sebou nese. Věříme však, že vše bude vyváženo novou komunikací a novou technickou infrastrukturou, která zvýší stabilitu dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních.

PDFKoordinační situace_1 (PDF, 1,4 MB)
PDFKoordinační situace_2 (PDF, 1002 kB)
PDFSituace DIO (PDF, 1,2 MB)
PDFRozhodnutí DIO (PDF, 184 kB)

Zpět