Prodloužení kanalizace v Jordánské ulici, Tábor

Prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. připravuje novou investiční akci.

V Táboře, v ulici Jordánská bude provedena nová kanalizace DN 150.

Bude uložena přibližně do středu vozovky, která je pozemku p.č. 555/1 ku Tábor a je majetkem města Tábora. Součástí stavby bude oprava opěrné zdi, která jde v souběhu v délce cca 46,2 m.

Stavba začne předáním staveniště 27.2.2023 a začátek prací bude 1.3.2023. Délka stavby je plánovaná na 60 kalendářních dnů. Dle rozhodnutí MÚ Tábor, odbor dopravy a investic bude stavba přerušena po dobu uzavření vozovky na Jordánské hrázi. Po jejím dokončení bude akce pokračovat. Samozřejmě to platí, když se stavbu nepodaří dokončit před uzavírkou Jordánské hráze.

Řešení dopravní situace bude na základě požadavku Policie ČR dle DIA (Dopravně inženýrská opatření), které bude povoleno. Ulice bude neprůjezdná, část kde bude stavba, bude zákaz vjezdu.

Projekt na rekonstrukci vypracovala fi. AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého tř. 12,. 612 00 Brno, IČ: 26069539, ke smluvnímu jednání zastoupená Ing. Radovan Haloun, ředitel divize 05 - Praha,

Zhotovitel byl vybrán výběrovým řízením a je jím: PL BEKO s.r.o. Olší 20, 391 61 Opařany, IČO 280 76 826 , zastoupená Luděk Kočí, jednatel společnosti

Cena za dílo bude 2 964 122,43 Kč bez DPH.

Stavba kanalizace bude prováděna dle Územního rozhodnutí, č.j. METAB 63164/2018/SÚ/JChlu vydaného 28.11.2018

Stavba obsahuje:

SO 01 Kanalizace Jordánská materiál : kameninové potrubí

-  Délka projektované kanalizace KT DN 150                   47,57 m

-

SO 02 Oprava opěrné zdi

-  Osová délka zdi 46,2 m

 

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

PDFsituace-jordanska.pdf (PDF, 791 kB)

Zpět