aktuální cena vody

Oznámení cen pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

PDFOznámení cen pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1.1.2023 do 31. 12. 2023 (PDF, 178 kB)

Cena pro vodné a stočné ve městech Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. od 1.1.2023 do 31.12.2023

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (dále VST) informuje o aktuální ceně pro vodné a pro stočné ve městech sdružených ve VST (Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí)

Ceny bez DPH:

Kategorie vodoměrů

Cena 1.2023 – 12.2023

Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

A

94,35

48,60

45,75

1 890

857

1 033

B

7 750

3 608

4 142

C

17 660

8 347

9 313

D

33 959

16 244

17 715

E - CH

165 236

81 304

83 932

Pevná složka ceny pro stočné pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): 6,50 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 52,25 Kč/m3

 

Ceny s DPH 10%:

Kategorie vodoměrů

Cena 1.2023 - 12.2023

Pohyblivá složka

Pevná složka

(Kč/m3)

(Kč/vodoměr/rok)

Celkem

Vodné

Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

A

103,79

53,46

50,33

2 079

943

1 136

B

8 525

3 969

4 556

C

19 426

9 182

10 244

D

37 355

17 868

19 487

E - CH

181 759

89 434

92 325

Pevná složka stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studna): 7,15 Kč/m3. Cena stočného z jiných zdrojů celkem: 57,48 Kč/m3

Poznámka k cenám s DPH: Konečná cena pro spotřebitele je v souladu s legislativou vypočítána tak, že jsou jednotlivé dílčí součty počítány bez DPH. Teprve celková výsledná cena bez DPH je zatížena sazbou DPH. Z tohoto důvodu je cena s DPH v tabulce za 1 m3 obou složek jak pro vodné, tak pro stočné pouze orientační, neboť je zaokrouhlena na 0,01Kč z jednotkové ceny bez DPH.

 

Kategorie vodoměrů

Normová hodnota průtoku vodoměru Qn (m3/hod) podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku vodoměru Q3 (m3/hod) podle normy ČSN EN 14154-1+A1

Rozsah OD (včetně)

Rozsah DO (vyjma)

Rozsah OD (včetně)

Rozsah DO (vyjma)

A

0

3,5

0

6,3

B

3,5

10

6,3

16

C

10

15

16

25

D

15

40

25

41

E

40

55

41

101

F

55

60

 

 

G

60

90

101

250

H

90

150

 

 

CH

150

250

250

400