Tábor, Nedbalova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu a úpravy odtokových poměrů dešťové vody, související s rekonstrukcí kanalizace v Nedbalově ulici, se po pauze spojené s přelomem roku opět rozběhly. V současnosti se realizuje výměna kanalizace DN 300 v úseku směrem k Vančurově ulici. Posléze se ve stejném směru začne pokládat také nový vodovod o průměru 100 mm. Zhotovitel se snaží respektovat možnost přístupu a příjezdu vlastníků dotčených nemovitostí v maximálně možné míře. I přesto omezení neskončí dříve, než po zhotovení finálního povrchu vozovky. Pokud bude přetrvávat teplejší počasí, obalovny budou schopné dodávat živici již koncem března.

Zpět