Tábor, stavební úpravy Budějovické ulice, 3. etapa

Budějovickou ulici čeká III. etapa její celkové rekonstrukce. I zde bude provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů včetně domovních odboček, obnovení sítí elektrických rozvodů, položení plynovodu s přípojkami a závěrem zhotovení nové silnice, chodníků a s tím spojených sadových úprav.

Rozsah stavby bude navazovat na konec II. etapy, tedy od výjezdu z polikliniky č.p. 553 a bude končit na náměstí Františka Křižíka v místě u napojení ulice 9. Května. Celková délka úseku je necelých 400 metrů. Objízdné trasy budou stejné jako v předchozí etapě a jsou znázorněny v přiloženém dokumentu, který graficky zpracovalo město Tábor.

Jedná se o akci, která je stejně jako v předchozích etapách společnou investicí objednatelů města Tábora, Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. (dále jen "VST") a Správy a údždy silnic Jihočeského kraje p.o. (dále jen "SÚS"). V rámci výběrového řízení byla sdružením zadavatelů vybrána firma DAICH spol. s.r.o. za celkovou cenu díla 42 300 tis. Kč bez DPH. Celková cena je rozdělena mezi jednotlivé objednatele následovně:

město Tábor 24 704 tis. Kč bez DPH
VST 15 773 tis. Kč bez DPH
SÚS 1 823 tis. Kč bez DPH

Termín provedení díla je stanoven od února do listopadu 2021.

Stavba bude realizována na základě projektové dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář AQUA PROCON s.r.o., divize Praha a pod dohledem technického dozoru, který vykonává společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s..

Naše společnost bude investorem rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů včetně odboček a tyto práce by měly trvat 161 kalendářních dnů. Níže uvádíme základní technické parametry:

Kanlizační řady celkem - 408,10m
z toho:
KAMENINA DN 600 - 62,82m
KAMENINA DN 500 - 110,97m
KAMENINA DN 400 - 125,69m 
KAMENINA DN 300 - 101,23m
VLOŽKOVÁNÍ DN 300 - 7,39m

Vodovodní řady celkem - 791,08m
z toho:
TVÁRNÁ LITINA DN 200 - 392,18m
TVÁRNÁ LITINA DN 150 - 392,40m
TVÁRNÁ LITINA DN 80 - 6,50m

Vodovodní a kanalizační odbočky celkem - 96 ks / 665,80m
z toho:
KANALIZAČNÍ ODBOČKY SPLAŠKOVÉ KAMENINA DN 200 - 9 ks / 91,5m
KANALIZAČNÍ ODBOČKY SPLAŠKOVÉ  KAMENINA DN 150 - 17 ks / 165,0m
KANALIZAČNÍ ODBOČKY DEŠŤOVÉ KAMENINA DN 150 - 42 ks / 251,70m
ODBOČKY VODOVODNÍ POLYETHYLEN DE 32 - 28 ks / 157,60m

PDFPlánované objízdné trasy (PDF, 379 kB)
PDFCelková situace - 1. část (PDF, 4,0 MB)
PDFCelková situace - 2. část (PDF, 4,3 MB)
PDFinformace-pro-vlastniky-nemovitosti.pdf (PDF, 100 kB)

Zpět