Tábor, Budějovická ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - II. etapa

Budějovická ulice v Táboře má za sebou II. etapu celkové rekonstrukce. V té proběhla výměna a přeložka vodovodu a kanalizace včetně domovních přípojek, obnovení sítí elektrických rozvodů, položení plynovodu včetně přípojek a na konci zhotovení nové komunikace, chodníků a s tím spojených sadových úprav. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě části.

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. na této akci financovala rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Zhotovitelem byla dle výběrového řízení vybrána firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno. Rekonstrukce byla prováděna na základě projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o.,  Palackého tř. 12, 612 00 Brno. Na celou stavbu dohlížela jako technický dozor objednatele společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56, Praha 6 - Smíchov.   Zhotovitel i stavební dozor byl pro obě části stejný. Součástí celé rekonstrukce Budějovické ulice jako investorů bylo samozřejmě i Město Tábor a Správa a údržba silnic Jihočeského kraj, každý ve své části.

Stavba byla prováděna na základě stavebního povolení č.j. METAB 35318/2019/OŽP/VFiř z 19.6.2019 a METAB 27524/2019/OŽP/VFiř z 14.5.2019 vydané OŽP Tábor.

1.část rekonstrukce byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 2. května 2019. Tato část byla prováděna od křižovatky ulic Budějovické a Bílkova za křižovatku ulic Budějovické a Havlíčkova. Byly položeny nové kanalizační i vodovodní řady včetně přípojek, dále plynovod včetně přípojek a vyměněno staré elektrické vedení za nové. Poté následovali konstrukční vrstvy vozovky a chodníků. Nakonec finální vrstvy + parkové a sadové úpravy. Tato část stavby byla objednatelům předána 4. prosince 2019.

2.část rekonstrukce začala předáním staveniště zhotoviteli 3. dubna 2020. Začátek stavby navázal na předešlou část za křižovatkou s Havlíčkovou ulicí a končil zhruba uprostřed přilehlé polikliniky. Zde by následně měla navázat III. etapa, která by měla proběhnout v roce 2021. Průběh rekonstrukce byl obdobný jako u předešlé části. Dokončení bylo završeno předáním díla objednatelům a to 21. října 2020. Nyní je zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu na celou tuto rekonstrukci.

Obě části objednané Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. byly zhotoveny za cenu 23 889 479, 38 Kč bez DPH.

 

Technické parametry rekonstrukce:

  • 1. ČÁST:

Kanalizační řad stoka C – kamenina DN 800, délka 174,13m

Vodovodní řad 1 – TLT DN 200, délka 171,54m

Vodovodní řad 2 TLT DN 150. délka 172,33m

Vodovodní řad propoj A1  PE DN 90, délka 10,77m

Vodovodní řad  přepojení na st. řady TLT DN200, délka 2,70m

  • 2. ČÁST:

Kanalizační řad stoka C – kamenina DN 800, délka 14,82m

Kanalizační řad stoka C kamenina DN 600, délka 131,64m

Kanalizační řad PVC DN 500, délka 8m

Kanalizační řad propoj 2  kamenina DN 800, délka 17,18m

Vodovodní řad 1– TLT DN 200, délka 148,15m

Vodovodní řad 2 TLT DN 150, délka 144,65m

Vodovodní řad propojení PE 110, délka 54,08m

Zpět