Rekonstrukce vodovodu Vaníčkova ulice Sezimovo Ústí

Rekonstrukce vodovodu v ulici Vaníčkova, Sezimovo Ústí 1

 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. bude jako investor rekonstruovat ve Vaníčkově ulici v Sezimově Ústí 1 vodovodní řad.

Rekonstrukce vodovodu v ulici Vaníčkova, Sezimovo Ústí 1

 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. bude jako investor rekonstruovat ve Vaníčkově ulici v Sezimově Ústí 1 vodovodní řad. Starý litinový vodovod DN 80 bude zrušen a bude nahrazen novým vodovodním řadem z materiálu PE 100 SDR 11 – DN 110 x 10 v délce cca 176 metrů. Potrubí a přípojky budou svařované elektrotvarovkami. Celá rekonstrukce bude v rozsahu původního vodovodu. Napojení bude v křižovatce s řadem PE 110 z ulice Prokopa Holého. Dále povede ve Vaníčkově ulici a v chráničce protlačené pod ulicí Dr. E. Beneše k místu napojení za křižovatkou s ulicí Bydlinského do uzlu s LT DN 125 a DN 80. Zde bude osazen pozemní hydrant. Protlak pod ulicí Dr. E. Beneše bude realizován před zahájením prací na opravě této komunikace SÚS JčK. Součástí rekonstrukce bude oprava poloviny vozovky a chodníku.

V celé ulici budou samozřejmě zrekonstruovány i domovní přípojky v počtu 18 kusů a to z materiálu PE De 32/40.

Předání staveniště je 31.3.2023 a práce začnou 11.4.2023. Dokončení stavby bude do 90dnů od začátku prací.

Obnova bude prováděna dle Společného povolení veřejnou vyhláčkou, č.j. METAB 31897/2021/0ŽP/VFiř, vydaného 2.6.2021 s právní mocí 8.7.2021.

Projekt na rekonstrukci vypracovala fi. AQUA PROCON s.r.o. projektová a inženýrská

společnost se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371.

Zhotovitel byl vybrán výběrovým řízením a je jím firma: ČEVAK a.s.,Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO 60849657

Cena za dílo bude 5 795 195,77 Kč bez DPH.

Rekonstrukce obsahuje:

-          SO 01 Vodovodní řad

-          SO 02 Vodovodní přípojky

 

-                     SO-01 Vodovodní řad

-                     Řad 1 PE100 SDR11 DN 110x10,0 175,69 m

-                     Propoj 1 PE 100 SDR 11 DN 90x8,2 2,31 m

-                     Celkem 178,00 m

-                     SO-02 Vodovodní přípojky

-                     Odbočky pro domovní přípojky vodovodu PE DE 32/40 18 ks / 82,00 m

Celkem 18 ks / 82,00 m

 

Objízdné trasy budou vyznačeny dle povoleného DIA .

Samozřejmě jako při každé rekonstrukci dochází k uzavírkám komunikací a chodníků. Tímto se obyvatelům za omezení omlouváme a děkujeme za pochopení.

/aktuality/2023/celkova-situace.pdf

Zpět