www.vstab.cz

Dokončení stavebních prací I. etapy Táborské ulice Sezimově Ústí I

04.02.2015

Přes letní a podzimní měsíce se pokračovalo v obnově kanalizační a vodovodní sítě v Táborské ulici. Poslední metry kanalizace byly položeny ve 43 týdnu. Bylo to propojení potrubí a šachet Š 2 a Š1. Následovala sanace vnitřní části odlehčovací komory (OK). Po jejím provedení se uvnitř provedla betonáž koryt a osazení česlové stěny. Hlavní práce na vodovodní a kanalizační části stavby byly dokončeny 20. 11. 2014.

Během rekonstrukce bylo položeno celkem  271,1 m kanalizačního potrubí DN 800 a DN 600. V rámci vyvolaných nákladů byly opraveny části odbočení pro 24 domovních přípojek v délce 373,6 m. Vodovodní řad DN 110 je položen v délce 256,9 m. K němu je opraveno 23 odbočení pro vodovodní přípojky o celkové délce 118,2 m.

Po rekonstrukci kanalizační stoky a vodovodu Město Sezimovo Ústí začalo budovat komunikaci, chodníky a osvětlení. 

 

Zdeněk Zeman