www.vstab.cz

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

18.12.2014

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) zahájila obnovu vodovodních a kanalizačních řadů v ulici Dukelských bojovníků v Táboře podle projektové dokumentace a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. František Stráský - Atelier SIS, České Budějovice. Jako zhotovitel byla vybrána ve výběrovém řízení z osmi uchazečů firma DAICH spol. s r.o. Tábor. 

Stavba VST je členěna do třech základních stavebních objektů:

  • Zpevněná plocha nad vodohospodářskou infrastrukturou SO 102
  • Vodovod včetně přípojek SO 301
  • Kanalizace včetně přípojek SO 302

Nový vodovod v celkové délce 850 m, z toho lPE 160/9,5 mm v délce 88 m, lPE 90 mm v délce 688 m a lPE 225 mm v délce 73 m + oprava 50 přípojek. Nové kanalizační sběrače: sklolaminát DN 800 v délce 85 m, PP DN 400 v délce 271 m a PP DN 300 v délce 743 m + oprava stávajících přípojek v počtu 58 ks.

Konec celé stavby je dle SoD stanoven na 26. 6. 2015. Cena celkem je 14 441 068,93 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka byla soutěžena společně s Městem Tábor, které je investorem povrchu komunikace. Práce na obou stavbách probíhají v koordinaci.

První kontrolní den proběhl 21. 10. 2014. Práce postupují dle možností a klimatických podmínek. Při pracích bylo potřeba přemístit keře a pokácet jeden smrk, který byl nad kanalizací. Zároveň s naší rekonstrukcí pracovníci TTA provádějí výměnu potrubí kondenzátu.

Zdeněk Zeman