www.vstab.cz

Rekonstrukce kanalizace v městské části Klokoty, ul. kpt. Jaroše pokračuje

04.10.2017

Od začátku rekonstrukce již uběhla nějaká doba. Za zhotoviteli je v údolí pod nemocnicí již vidět kus práce. 

Začalo se pokládáním potrubí od šachty Š1 k Š2, kde se původní šachta Š2 musí zlikvidovat a vystavět nová spadišťová. To znamená betonáž včetně výztuží. Totéž platí u šachet Š3 a Š4 (bývalá odlehčovací komora). Mezi šachtami je položeno nové kameninové potrubí DN 1000 mm.

Zároveň probíhá rekonstrukce v druhé části. Ta začíná na křižovatce ulic Ve Struhách a Na Rokli. Z této křižovatky pokračuje ulicí Ve Struhách směrem ke Kpt. Jaroše. Zde se začalo s pracemi ve 33. týdnu z šachty Š6 k Š9. I zde je nově položeno kameninové potrubí DN 1000 mm.

Stavbu samozřejmě provází dopravní omezení, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Zeman